Konkurs "Opowiedz..." 2017

Stowarzyszenie Europa i My ogłasza lokalny konkurs dla beneficjentów Programu "Działaj Lokalnie" pt. "Opowiedz...".

konkurs opowiedz 2017male

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców programu Działaj Lokalnie z terenu powiatu grodziskiego do poszukania atrakcyjnych sposobów komunikowania o własnych działaniach i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.  

Na prace konkursowe czekamy do 15 stycznia 2018 roku. Na zwycięzców czeka nominacja do etapu drugiego – ogólnopolskiego, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wśród dofinansowanych organizacji z terenu powiatu grodziskiego, uprawnionych do udziału w konkursie „Opowiedz…” znajdują się:

 

 

 • Nieformalna Grupa Animatorów i  Twórców realizująca projekt „Pawilon Artystyczny
 • Nieformalna Grupa Naturalni Twórców realizująca projekt „Żabiowolski klub zdrowia”
 • Musszelka realizująca projekt Stań w obronie Ziemi/ Zostań ekologicznym upstanderem!
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolicrealizujące projekt "Przystanek Kaski"
 • Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach  realizująca projekt „Rolkowo-szachowy zawrót głowy”
 • Związek Podkowian realizujący projekt „PIEŚŃ o ROLANDZIE”
 • Nieformalna Grupa Włóczykije realizująca projekt „Chodź z nami - leśnymi zakamarkami!”
 • Młodzieżowa Rada Programowa realizująca projekt „Milanówek KRĘCI”
 • Żabiowolscy Geocachingowcy realizujący projekt Geocaching w Żabiej Woli - pokażmy naszą piękną gminę!
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach realizująca projekt  Pomagamy Świadomie
 • Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec ZHP Jaktorów realizujący projekt „LEŚNE SPOTKANIE”
 • Chór UTW "Fermata" realizujący projekt „Każdy śpiewać może.....”
 • Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola realizujące projekt „Odranowolskie Spotkania z Przyrodą - Nasz Dom - Nasze Otoczenie”
 • AKADEMIA PROFIL realizująca projekt „ORKIESTRY DĘTE POWIATU GRODZISKIEGO”
TEMATEM KONKURSU jest wpływ grantobiorców na aktywizację lokalnej społeczności oraz budowanie dobra wspólnego na terenie swojego działania. Zachęcamy do skoncentrowania się na osobistych historiach ludzi, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu. Ze względu na fakt, że każdy z projektów zakładał zmianę ludzkich zachowań oraz wypromowaniu ciekawych inicjatyw bardzo zależy nam na zachowaniu perspektywy sukcesu. Chcemy by za pomocą różnych środków wyrazu Grantobiorcy pokazali nam swoje wcielone w życie pomysły, a przede wszystkim przedstawili pozytywne zmiany, które zaszły w tych społecznościach pod wpływem działań projektowych.

ETAPY KONKURSU

I etap (lokalny)
Organizowany jest lokalnie przez zainteresowane ODL dla swoich grantobiorców, realizujących projekty w 2016 roku. Jego efektem będzie wyłonienie przez ODL jednej najlepszej pracy w każdej kategorii. Następnie prace te przesłane zostaną do Akademii, gdzie zostaną zakwalifikowane do II etapu.

II etap (ogólnopolski)
W drugim etapie Konkursu oceny prac wyłonionych przez ODL dokona Komisja Selekcyjna powołana przez Akademię i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Każdy ODL, który przeprowadził I etap Konkursu (niezależnie od tego, czy uzyskał na ten cel dofinansowanie od ARFP), może złożyć jedną pracę w każdej kategorii (nie ma obowiązku składania prac we wszystkich kategoriach). Komisja ma prawo zdecydować ile prac zostanie nagrodzonych, komisja decyduje też o wysokości nagród.
Wyniki ogłoszone zostaną na Gali podsumowującej Konkursy 2016.
Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas gali podsumowującej lokalne konkursy grantowe realizowane w ramach IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2017 roku.


 


 

KRYTERIA, KTÓRYMI KIEROWAĆ SIĘ BĘDZIE KOMISJA SELEKCYJNA W II ETAPIE KONKURSU

 • Zgodność prac z tematyką Konkursu – w jakim stopniu prace pokazują efekty projektu z uwzględnieniem pokazania zmian (zgodnie z daną kategorią) oraz ilustrują budowanie dobra wspólnego.
 • Atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, sposób montażu).
 • Przejrzystość i oryginalność prac. 
 • Komunikatywność prac – na ile prace opowiadają historię projektu i zmiany, jaka zaszła dzięki niemu; Komisja będzie zwracać uwagę, czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie tylko dokumentują historię projektu.
 • Estetyka, artystyczna wrażliwość z jaką autorzy podeszli do tematu.