Dotacje Działaj Lokalnie 2013 przyznane!

Prezentujemy listę projektów, które otrzymają w tym roku wsparcie finansowe w ramach programu Działaj Lokalnie.

7 dotacji o łącznej sumie 29.783 złotych dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych to wynik ósmej edycji konkursu grantowego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Europa i My na terenie powiatu grodziskiego. Prezentujemy listę projektów, które komisja zakwalifikowała do dofinansowania. Przypominamy, że warunkiem przyznania dotacji jest poprawienie wniosków zgodnie z rekomendacjami Komisji Grantowej i wysokością przyznanej kwoty, przekazanymi bezpośrednio grantobiorcom.

Zobacz listę projektów, które otrzymały dotację.