Uniwersytet Dziecięcy

 

Semestr wiosenny zaczynamy 11 marca 2017. Poniżej przedstawiamy program zajęć na najbliższy semestr.

 pdfProgram_Uniwersytetu Dziecięcego_semestr_XIV_2017.pdf

Do zobaczenia!  

We wszelkich sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt podczas dyżurów, które odbywają się w  środę i czwartek w godz. 17-19 (po uprzednim umówieniu się) w biurze Stowarzyszenia Europa i My w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, mailowo: ud(at)europaimy.org lub telefonicznie 606 131 593 lub 570 605 335.

Zachęcamy do lektury najczęściej pojawiających się pytań. Informację dot. opłat i numeru konta znajdują się poniżej (pyt. 3 i 7).

  Informacje ogólne | Program zajęć | FAQ - najczęściej pojawiające się pytania 


herb-bez-tla

Program Uniwersytetu Dziecięcego jest dofinansowany ze środków Urzędu Gminy Grodzisk Mazowiecki

 

 

  

 

Dzień po „wielkim wybuchu” otwierającym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 6 listopada 2010 roku ponad 150 młodych ludzi w wieku od 8 do 13 lat uczestniczyło w inauguracji Uniwersytetu Dziecięcego w Grodzisku Mazowieckim. Studenci wysłuchali hymnu Gaudeamus Igitur, złożyli ślubowanie, otrzymali indeksy i wysłuchali wykładu pt. „Meteorologia bez tajemnic”. Uniwersytet Dziecięcy jest pierwszą taką inicjatywą na Zachodnim Mazowszu, poza Warszawą.

Po sukcesach grodziskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Europa i My przygotowało ofertę dla najmłodszych mieszkańców powiatu grodziskiego. Wykład rozpoczynający pierwszy, pilotażowy semestr Uniwersytetu Dziecięcego wygłosił dr inż. Sławomir Pietrek z Wojskowej Akademii Technicznej nt. meteorologii. Dzieci w atrakcyjny i nietypowy dotąd sposób dowiedziały się m.in. jak powstają chmury i skąd się bierze deszcz.

Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Dziecięcego poświęcone są wielu różnorodnym dziedzinom naukowym. Można znaleźć wśród nich wykłady z etnologii, antropologii, geologii, historii sztuki, fizyki, astronomii i wielu innych. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez pracowników naukowych renomowanych wyższych uczelni, takich jak Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wojkowa Akademia Techniczna i inne.

Pierwszy uniwersytet dla dzieci powstał w 2002 r. w Tybindze w Niemczech. W Europie działa około 200 takich uczelni i ciągle powstają kolejne. Również w Polsce przybywa uniwersytetów dla dzieci, działają one jednak głownie w dużych miastach wojewódzkich.

- Ideą jaka nam przyświeca jest rozbudzanie zainteresowania młodych osób zdobywaniem szeroko rozumianej wiedzy o otaczającym je świecie – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Poprzez zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym chcemy promować samo uczenie się, dociekanie i poznawanie często nowych i nieznanych do tej pory tajników rządzących światem. To zaprocentuje w ich dalszej edukacji. Kto wie, być może wśród grona naszych małych studentów rośnie jakiś noblista – dodaje Prędkopowicz.

Nowatorstwo tego pomysłu polega na założeniu, że dzieci w wieku 8-13 lat mają możliwość uczenia się poprzez bezpośredni kontakt z autorytetami akademickimi w danej dziedzinie. Wykłady przygotowują i przeprowadzają pracownicy naukowi wyższych uczelni z którymi współpracuje Uniwersytet Dziecięcy. – Sposób przekazywania wiedzy jest adekwatny do wieku uczestników i odbywa się w atmosferze zabawy i pasjonującej przygody – tłumaczą opiekunowie uniwersytetu. – Nie zmienia to faktu, że młodzi studenci zgłębiają tajemnicę ludzkiego mózgu, podążają ścieżkami odkryć paleontologicznych, poznają prawa fizyki. Spotkania, w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, stają się inspiracją do rozbudzania własnych pasji poznawczych i kreowania naukowych zainteresowań – dodają.
 
Dzieci mogą uczęszczać na zajęcia z różnych dziedzin. Wykłady odbywają się dwa razy w miesiącu. Mali studenci nie zdają egzaminów, ale zdobywają zaliczenia potwierdzane w indeksach.
- Jestem przekonany, że powołanie Uniwersytetu Dziecięcego w Grodzisku Mazowieckim, wzbogaci ofertę edukacyjną miasta, będzie doskonałym uzupełnieniem zajęć szkolnych, miejscem gdzie rozwijać będą się mogły pasje i talenty naszych dzieci – konkluduje Daniel Prędkopowicz. Organizatorzy mają również nadzieję, że działania podejmowane przez uniwersytet przyczynią się także do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, które z różnych powodów nie mogą korzystać z innych ofert.

Patronat honorowy nad Uniwersytetem sprawują Starosta Grodziski i Burmistrz Miasta Grodzisk Mazowiecki. Partnerem programu jest Biblioteka Publiczna, a patronem medialnym Radio Bogoria, Pismo Społeczno-kulturalne Bogoria, Gazeta WPR, WPR24, Gazeta Grodziska i Obiektyw.info.

 

Uniwersytet Dziecięcy_druk_Page_1_m          Uniwersytet Dziecięcy_druk_Page_2_m

 

 

 


Wcześniejsze programy zajęć:

 pdfProgram_Uniwersytetu Dziecięcego_semestr_XIII_2016.pdf

pdfProgram_Uniwersytetu Dziecięcego_semestr_XII_2016.pdf

pdfProgram_Uniwersytetu Dziecięcego_semestr_XI_2015.pdf

pdfProgram Uniwersytetu Dziecięcego na_semestr_X_2015.pdf

pdfProgram Uniwersytetu Dziecięcego na semestr IX - 2014/2015413.08 KB

pdfProgram Uniwersytetu Dziecięcego na semestr VIII - 2013/2014

pdfProgram Uniwersytetu Dziecięcego na semestr VII - 2013/2014410.09 KB

pdfProgram Uniwersytetu Dziecięcego na semestr VI - 2012/2013408.14 KB

pdfProgram Uniwersytetu Dziecięcego na semestr V - 2012/2013407.03 KB

pdfProgram Uniwersytetu Dziecięcego na semestr IV - 2011/2012284.1 KB

pdfProgram Uniwersytetu Dziecięcego na semestr III - 2011/2012119.41 KB

pdfProgram Uniwersytetu Dziecięcego na semestr II - 2010/201185.84 KB

pdfProgram Uniwersytetu Dziecięcego na semestr I - 2010/2011116.33 KBOdpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

1. Kiedy odbywają się zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego i jak długo trwają ?
Zajęcia w formie wykładów otwartych odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w sobotę w godz. 11.00-12.00. Dodatkowo studenci podzieleni na grupy wiekowe 8-10 i 11-13 uczęszczają na zajęcia seminaryjno-warsztatowe, które zgodnie z programem odbywają się także w soboty po wykładzie tj. ok. godz. 12:00. Szczegółowy program wraz z miejscem odbywania się zajęć oraz terminami, dostępny jest powyżej.

2. Gdzie odbywają się zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego?
Zarówno wykłady otwarte jak i warsztaty odbbywają się w salach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilińskiego 8a.

3. Jakie przewidziane są tematy/obrzary do wykładów?
Wykłady w ramach Uniwersytetu Dziecięcego przygotowują i przeprowadzają pracownicy naukowi wyższych uczelni z którymi współpracuje Stowarzyszenie Europa i My. Sposób przekazywania wiedzy jest adekwatny do wieku uczestników i odbywa się w atmosferze zabawy i pasjonującej przygody. Nie zmienia to faktu, że młodzi studenci zgłębiać będą tajemnicę meteorologii, ludzkiego mózgu, podążać ścieżkami odkryć paleontologicznych, poznają prawa fizyki i genetyki. Spotkania, w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, mają stać się inspiracją do rozbudzania własnych pasji poznawczych i kreowania naukowych zainteresowań. Tak więc zajęcia odbywać się będą z różnych dziedzin, bez konkretnej specjalizacji.

4. Czy udział dzieci w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego wiąże się z jakimiś opłatami?
Tak. Czesne za semestr nauki kosztuje 150 zł. Drugie dziecko w rodzinie – 100 zł, trzecie i kolejne dzieci – 0 zł. Wpisowe (kiedy dziecko dopiero zaczyna zajęcia na UD - 20 zł. W ramach opłat mali studenci mają możliwość uczestniczenia we wszystkich wykładach oraz warsztatach przewidzianych w programie na dany semestr, otrzymują indeks studenta Uniwersytetu Dziecięcego oraz znaczek. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na stypendia i zwolnienie z opłat. Tego typu przypadki każdorazowo rozwiązywane są indywidualnie.

5. Czy można dokonać zapisów przez Internet?
Teoretycznie tak. Praktycznie lepiej jest przyjść na spotkanie podczas prowadzonych dyżurów (środy i czwartki w godz. 17.00-19.00 w Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro, wejście A) ponieważ trzeba podpisać deklarację udziału dziecka w zajęciach, przynieść zdjęcie legitymacyjne dziecka do indeksu oraz opłacić czesne i wpisowe - TYLKO NOWI STUDENCI. W przypadku studentów kontynuujących naukę na uniwersytecie wystarczy wpłata czesnego na konto, będąca jednocześnie potwierdzeniem chęci dalszego uczestniczenia w zajęciach.

6. Czy dzieci spoza Grodziska Mazowieckiego mogą uczęszczać na zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego.?
Tak. Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego w Grodzisku Mazowieckim kierujemy do mieszkańców całego powiatu grodziskiego i nie tylko. W przypadku zainteresowania udziałem w zajęciach mieszkańców innych gmin i powiatów nie robimy przeszkód. Zapraszamy.

7. Na jakie konto należy dokonywac wpłat czesnego?
Stowarzyszenia Europa i My prowadzi rachunek bankowy w ING Banku Śląskim. Wpłaty czesnego należy dokonywać na konto numer: 90 1050 1038 1000 0023 0466 7708 podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka.