Władze

Zarząd Stowarzyszenia Europa i My:

 • Daniel Prędkopowicz

Prezes Zarządu. Politolog, ekspert ds. funduszy europejskich, promocji i zarządzania projektami. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (dzisiaj Akademia Humanistyczna) i studiów podyplomowych z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Uczestniczył w programie naukowym EUROSIM na State University of New York we Fredonii (USA). Od ponad 20 lat związany z trzecim sektorem, z-ca dyrektora Biura Zarządzania Projektami w Fundacji Fundusz Współpracy, kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prezes Instytutu Gantta oraz członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przez dwie kadencje członek (wiecperzewodniczący i sekretarz) Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kancelarii Prezydenta RP, ministerstwie gospodarki i pracy, ministerstwie rozwoju regionalnego, w ośrodku pomocy społecznej oraz w spółce skarbu państwa.  predkopowicz(at)europaimy.org 

 • Bartosz Kołomański

Wiceprezes Zarządu. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, przedsiębiorca. kolomanski(at)europaimy.org

 • Marcin Kraszewski

Sekretarz/skarbni, absolwent Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Ekspert i specjalista ds. funduszy europejskich. Przez wiele lat zajmował się informacją i promocją Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Centrum Projektów Europejskich. Muzyk, od ponad 18 lat gra na perkusji. Obecnie pracuje nad materiałem na płytę. kraszewski(at)europaimy.org

Zespół/ wolontariusze

Ewa Bartczak, Działaj Lokalnie, FIO-Mazowsze Lokalnie, bartczak(at)europaimy.org

Justyna Kopeć, GTV Twoja okolica, j.kopec(at)gtv.info.pl

Sylwia Kubina-Mykytyn, Nowe Technologie Lokalnie

Anna Kryńska, Działaj Lokalnie, Nowe Technologie Lokalnie, GTV Twoja okolica, krynska(at)europaimy.org

Alicja Zdrojewska, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Bianka Rafalska, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Małgorzata Pawłowska, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Bożena Zielińska, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Teresa Fifielska-Nowak, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gminna Rada Seniorów

Bogumiła Wielocha, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gminna Rada Seniorów

Joanna Sarnecka, Ulica Żydowska

Gabriela Szpot, grafik

 

Komisja Rewizyjna

 • Piotr Mergner, 
 • Cezary Zawadzki
 • Beata Ostrowska

Członkowie stowarzyszenia

 • Joanna Kapuściak-Komoszka
 • Karina Karbowska
 • Bartosz Kołomański
 • Krzysztof Komoszka
 • Justyna Kopeć
 • Marcin Kraszewski
 • Piotr Mergner
 • Beata Ostrowska
 • Jacek Ostrowski
 • Daniel Prędkopowicz
 • Renata Prędkopowicz
 • Sebastian Prędkopowicz
 • Sylwia Sztark
 • Anna Wnukowska-Olek
 • Elżbieta Wróblewska
 • Cezary Zawadzki