Działaj Lokalnie 2022 – nabór uzupełniający

Do 30 września 2022 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz prowadzić działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza uzupełniający konkurs Działaj Lokalne Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pula środków przeznaczonych na granty wynosi 25 000 zł.

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby, fundacje, koła gospodyń wiejskich itp.) posiadające osobowość prawną oraz grupy nieformalne, sołectwa, rady rodziców lub inne, które nawiążą współpracę na czas trwania projektu. Wnioskodawca może otrzymać dotacje w wysokości do 6 tys. na 3-6 miesięczne działania realizowane w okresie od 1 września do 31 grudnia 2022 roku. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków znajdującego się na stronie www.europaimy.org. Termin składania wniosków upływa 30 września 2022 roku.

REGULAMIN – nabór dodatkowy

WZÓR WNIOSKU

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

ZŁÓŻ WNIOSEK!

KLAUZULA RODO

Inne aktualności