Projekty

Ulica Żydowska

Projekt „Ulica Żydowska – w poszukiwaniu pamięci” stanowił część szerszego, kompleksowego przedsięwzięcia „Grodzisk wielokulturowy”. Projekt pogłębiał wiedzę na temat historii miasta i ukazywał jego wielokulturowy

Kapitał żelazny

Nieustannie myślimy nad rozwojem swoich działań. W 2023 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na rozpoczęcie prac nad tworzeniem kapitału żelaznego. Działanie ma

Działamy dla zmiany!

DZIAŁAMY DLA ZMIANY – Program Rozwoju Lokalnych Organizacji Społecznych ma na celu wzmocnienie lokalnych organizacji społecznych w wymiarze definiowania własnej misyjności i budowania tożsamości organizacji

Żurawie Powiatu Grodziskiego

Żurawie Powiatu Grodziskiego to nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Europa i My, która ma na celu  promocję aktywności obywatelskiej, docenienie liderów lokalnych i stojących za nimi

Telewizja GTV

GTV Twoja okolica to lokalna telewizja internetowa tworzona przez i dla mieszkańców powiatu grodziskiego. Jest jedną z nielicznych, która wpisuje się w lokalne dziennikarstwo obywatelskie.

Grodziskie Centrum Pozarządowe

Grodziskie Centrum Pozarządowe zapewnia zaplecze dla lokalnych liderów w postaci wiedzy, niezbędnych środków oraz narzędzi w postaci szkoleń, doradztwa i innych form rozwoju.  Realizując ten

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim jest inicjatywą, która powstała z chęci włączenia się stowarzyszenia w działania na rzecz osób starszych w powiecie i gminie

Mazowsze Lokalnie

Mazowsze Lokalnie to program skierowany do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z województwa mazowieckiego. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Mazowsza w

grupa osób na zdjęciu grupowym, część trzyma symboliczne czeki, w tle tężnia i flagi działaj lokalnie

Działaj Lokalnie

Działaj Lokalnie jest programem grantowym wspierającym różnorodne projekty. Wychodząc z założenia, że każda społeczność jest unikalna ze względu na ludzi, zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia,