Działaj Lokalnie – wyniki naboru dodatkowego

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru dodatkowego Działaj lokalnie wpłynęły 2 wnioski. Poniżej wyniki obrad komisji grantowej:

1. „Spotkajmy się”, projekt grupy nieformalnej Nasz Pszczelin, l. punktów 29,33, kwota dofinasnowania 5.000 zł

2. „Po nitkach do kłębków”, projekt Koła Gospodyń Wiejskich w Golach, l. punktów 26,33, kwota dofinansowania 5.200 zł

Program „Działaj Lokalnie” realizowany jest na terenie powiatu grodziskiego od 2006 roku, a od 2019 również na obszarze gminy Brwinów. Środki na ten cel pochodzą z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie Europa i My z 1% podatku, od samorządów i lokalnych darczyńców. W 2022 konkurs dofinansowany przez Gminę Brwinów oraz Gminę Grodzisk Mazowiecki. Patronat nad programem objął Burmistrz Grodziska Mazowieckiego – Grzegorz Benedykciński.

Inne aktualności