Działaj Lokalnie – wyniki naboru uzupełniającego

W tym roku, ze względu na pozostałe po pierwszym naborze środki w wysokości 6500 zł, Stowarzyszenie Europa i My ogłosiło dodatkową turę sierpniową, w której wpłynęły 4 wnioski – większość zgłoszona przez grupy nieformalne i wszystkie cztery po przejściu weryfikacji formalnej, zostały ocenione przez komisję grantową.
Wśród zgłoszonych do programu inicjatyw, były dwa kluby dyskusyjne w Milanówku – każdy o innym charakterze, a także projekt dla liderów młodzieżowych w Brwinowie oraz oddolne działanie sąsiedzkie we wsi Jastrzębniki integrujące mieszkańców wokół wspólnych prac uporządkowania jednej z ważnych dróg dojazdowych. I te dwie ostatnie, zdobywając największą liczbę punktów, otrzymają dotację na realizację pomysłów.

Działaj Lokalnie to program dla inicjatyw oddolnych, które mają łączyć małe społeczności, mieszkańców, a także tworzyć lokalne partnerstwa. Projekty, które uzyskały dotację w dodatkowej turze, połączą ludzi w pożytecznym wspólnym działaniu

– mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My.


Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Głównym celem programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Cieszymy się, że do konkursu przystąpiły grupy, które po raz pierwszy ubiegały się o grant w ramach Działaj Lokalnie – podkreśla Ewa Owczarek, wieloletnia koordynatorka programu.

Projekty realizowane ze środków „Działaj Lokalnie” mają odpowiadać na realne potrzeby mieszkańców, angażować partnerów z różnych sektorów (instytucje samorządowe, przedsiębiorców, organizacje lokalne) i służyć wspólnemu dobru.

Wnioski oceniała Lokalna Komisja Grantowa w składzie: Adriana Skajewska (wiceprezeska LGD Zielone Sąsiedztwo), Agata Trzop-Szczypiorka, (wójt Gminy Baranów), Agnieszka Majewska (Stowarzyszenie Europa i My), Krzysztof Bońkowski (Redaktor Naczelny Grodziskiego Pisma Społeczno-Kulturalnego Bogoria) oraz Dariusz Dąbrowski (sekretarz gminy Żabia Wola).

Zgodnie z zasadami programu „Działaj Lokalnie” decyzje podjęte przez Komisję i potwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Europa i My są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie. Warunkiem przyznania ww. grantów jest poprawienie wniosków zgodnie z rekomendacjami Komisji, przekazanymi bezpośrednio grantobiorcom. Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od września do grudnia 2023 roku. Bardzo prosimy o informację dot. potwierdzenia realizacji projektu.

Lp Tytuł Wnoskodawca gmina proponowana kwota średnia ocen
4 Power4Future_lokalnie Fundacja Formika Dzieciom Brwinów 4000,00 30,8
2 Przejrzyste drogi Jastrzębnika Grupa nieformalna Jastrzębianki Żabia Wola 2500,00 30
3 Dyskusyjny Klub Filmowy „RUMOR” W MILANÓWKU Dyskusyjny Klub Filmowy „RUMOR” W MILANÓWKU Milanówek 0,00 26
4 Chaotyczni Myśliciele Dyskusyjny klub filozoficzny Milanowskie Centrum Kultury Milanówek 0,00 22,6

Inne aktualności