Grodziskie Centrum Pozarządowe

Grodziskie Centrum Pozarządowe zapewnia zaplecze dla lokalnych liderów w postaci wiedzy, niezbędnych środków oraz narzędzi w postaci szkoleń, doradztwa i innych form rozwoju.  Realizując ten program skupiamy się na wzmacnianiu potencjału NGO, upowszechnianiu aktywności obywatelskiej i wolontariatu, a także budowaniu partnerskiej współpracy ngo z organami administracji publicznej oraz środowiskiem biznesu.

Powstałe w 2010 roku Centrum koncentruje się na pomocy lokalnym organizacjom pozarządowym, inicjatywom nieformalnym oraz osobom prywatnym. Wspieramy ich w zakładaniu i prowadzeniu stowarzyszeń, fundacji, klubów czy kół gospodyń wiejskich, a także pośredniczymy w kontaktach między wolontariuszami, a podmiotami, które ich potrzebują. Promujemy ideę wolontariatu, oraz zachęcamy do aktywności społecznej ułatwiając nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami potrzebującymi pomocy.

W ramach Grodziskiego Centrum Pozarządowego prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz doradztwo. Ponadto oferujemy możliwość korzystania z biblioteczki pozarządowej oraz bazy lokalnych organizacji. Umożliwiamy również networking.

Jesteśmy inicjatorem nieformalnej Koalicji organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego.

Szczegóły na www.grodzisk-ngo.pl

szkoleń i warsztatów
0
konsultacji
0
osób, korzystających z oferty Centrum
0
Powiązane aktualności

No posts were found for provided query parameters.

Logo Razem Łatwiej

Pliki do pobrania

Partnerzy projektu