Ulica Żydowska

Projekt „Ulica Żydowska – w poszukiwaniu pamięci” stanowił część szerszego, kompleksowego przedsięwzięcia „Grodzisk wielokulturowy”. Projekt pogłębiał wiedzę na temat historii miasta i ukazywał jego wielokulturowy charakter. Jako jeden z pierwszych w mieście skierował uwagę na kwestie tolerancji oraz odsłonił wkład w kulturę i rozwój miasta poniesiony na przestrzeni wieków przez rozmaite grupy etniczne (Żydzi, Romowie) i wyznaniowe (żydzi, ewangelicy, mariawici, prawosławni, katolicy).

Ulica Żydowska oraz fragment cmentarza żydowskiego w Grodzisku Mazowieckim są jedynymi śladami przedwojennej obecności Żydów na tym terenie. A tymczasem była to znakomita większość społeczeństwa. Na początku XX Żydzi stanowili około 80% społeczeństwa Grodziska. Społeczność ta była bardzo zróżnicowana. Funkcjonował Dwór Chasydzki, działały socjalistyczne bundy oraz organizacje syjonistyczne. Historia grodziskich Żydów została przerwana w połowie lutego 1941 roku, wywózką do warszawskiego getta, a następnie do obozu w Treblince. Ta symboliczna data stała się impulsem do zorganizowania całodniowej imprezy „Ulica Żydowska – dzień kultury Żydowskiej””, otwartej dla wszystkich mieszkańców Grodziska oraz innych zainteresowanych tematyką żydowską. Impreza miała na celu upowszechnienie wiedzy nt. żydowskich tradycji (muzyki, tańca, języka Jidysz, kuchni żydowskiej) i żydowskiej spuścizny wśród obecnych mieszkańców miasta. Bogaty program dnia pozwolił współczesnym Grodziszczanom zanurzyć się w bogactwie tradycji, poczuć obecność dawnych sąsiadów i niepowtarzalną atmosferę wielokulturowego niegdyś miasta.

https://www.youtube.com/watch?v=6TAThrz934g

0
0
0
Powiązane aktualności

No posts were found for provided query parameters.

Pliki do pobrania

Partnerzy projektu