Daniel Prędkopowicz

Politolog, ekspert ds. funduszy europejskich, promocji i zarządzania projektami. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (dzisiaj Akademia Humanistyczna) i studiów podyplomowych z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Uczestniczył w programie naukowym EUROSIM na State University of New York we Fredonii (USA). Od ponad 20 lat związany z trzecim sektorem. Zawodowo dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Fundacji Fundusz Współpracy, były kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prezes Instytutu Gantta oraz członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przez dwie kadencje członek (wiecperzewodniczący i sekretarz) Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kancelarii Prezydenta RP, ministerstwie gospodarki i pracy, ministerstwie rozwoju regionalnego, w ośrodku pomocy społecznej oraz w biznesie.