Od społecznika do menedżera – rozwijamy lokalne organizacje społeczne

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza lokalne związki stowarzyszeń, organizacje prowadzące lokalne centra wsparcia lub ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, lokalne grupy działania i inne podmioty prowadzące działania wspierające III sektor do wspólnego tworzenia programu rozwoju lokalnych organizacji społecznych. 

W Polsce mamy ponad 100 tys. organizacji społecznych. Większość z nich powstaje i działa z potrzeby serca, chęci zmiany rzeczywistości, która je otacza, a także potrzeby  pobudzenia aktywności społecznej – wskazuje Jakub Kamiński, moderator ds. opracowania modelu ze Stowarzyszenia Europa i My. – Wśród tych organizacji mamy profesjonalnie działające podmioty oraz ogromną rzeszę lokalnych organizacji ukierunkowanych na działanie w swojej gminie, mieście, czy powiecie. Szczególnie tutaj brakuje liderom umiejętności zarządzania strategicznego, planowania i efektywnego realizowania określonej misji społecznej, określenia własnej perspektywy na rozwój organizacji – dodaje Kamiński. Z tej refleksji wziął się pomysł na projekt „DZIAŁAMY DLA ZMIANY – Program Rozwoju Lokalnych Organizacji Społecznych”.

Dlaczego jest ważne, aby wspierać w rozwoju lokalne organizacje?

Diagnoza potrzeb przeprowadzona na potrzeby opracowania projektu pokazała, że małym, lokalnym organizacjom brakuje m.in. wiedzy w zakresie istoty działania organizacji społecznych; ich roli w społeczeństwie obywatelskim; funkcji, jakie mogą pełnić; modeli działania i wiedzy jak budować tożsamość organizacji. – Nasza ponad 20 letnia działalność wskazuje, że małym organizacjom i ich liderom bardzo często brakuje punktów odniesienia – pozytywnych wzorców możliwych kierunków rozwoju, tzw. benchmarkingu – zauważa Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – W rozmowach z naszymi klientami i partnerami, często młodymi podmiotami, które dopiero startują, albo od kilku lat próbują rozwinąć skrzydła, słyszymy, jak bardzo pomogłyby im rozwinięte sieci współpracy i wymiany doświadczeń. Jak ważne są długofalowe, kompleksowe programy wsparcia zawierające m.in. zidentyfikowane, opisane i upowszechniane dobre praktyki w zakresie zarządzania strategicznego organizacjami lokalnymi – dodaje. 

Biorąc powyższe pod uwagę, realizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do refleksji nad rozwojem organizacji. Pokazywać i uświadamiać, jak ważna jest strategia i zarządzanie organizacją.  Projekt „DZIAŁAMY DLA ZMIANY”  ma odpowiedzieć na powyższe wyzwania i przygotować kompleksowe narzędzie służące rozwojowi lokalnych organizacji społecznych w całym kraju.

Jak realizowany będzie projekt?

W ramach projektu zaplanowano realizację sześciu działań merytorycznych:

 • Badanie społeczne “Modele aktywności lokalnych organizacji społecznych”
 • Atlas dobrych praktyk lokalnych działań społecznych
 • Budowanie i zarządzanie siecią ambasadorów programu Działamy dla zmiany
 • Wypracowywanie modelu programu rozwoju lokalnych organizacji społecznych
 • Testowanie modelu programu rozwoju lokalnych organizacji społecznych
 • Kampania upowszechniająca programu rozwoju lokalnych organizacji społecznych

Głównym elementem projektu będzie wypracowanie programu rozwoju lokalnych organizacji społecznych. Efektem zaś  będzie kompleksowy zestaw narzędzi opracowany i przetestowany przez grupę doradców (edukatorów) pochodzących z organizacji parasolowych i wspierających lokalny III sektor. – Wypracowane narzędzie ma wspierać rozwój i wzmacniać potencjał lokalnych organizacji społecznych oraz poprawiać jakość zarządzania organizacjami. Będzie ono elementem trwale wspierającym lokalny III sektor na obszarze całego kraju – mówi Jakub kamiński. Wypracowanie programu realizowane będzie zgodnie z metodą Design Thinking. Design Thinking to podejście do tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Zapraszamy do współpracy

Pierwszym etapem realizacji projektu jest zbudowanie sieci ambasadorów programu „DZIAŁAMY DLA ZMIANY”.  – Zapraszamy do współpracy ok 15 lokalnych organizacji parasolowych i wspierających z województwa mazowieckiego – mówi Daniel Prędkopowicz. – Mile widziane w naszej sieci są lokalne związki stowarzyszeń, organizacje prowadzące lokalne centra wsparcia lub ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, lokalne grupy działania prowadzące działania wspierające III sektor – dodaje.  

Ambasadorzy będą wspierać realizację projektu, w szczególności:

 • wzmocnią organizacyjną stronę badania społecznego, w tym rekrutację na spotkania badawcze,
 • ułatwią identyfikację i dotarcie do organizacji dla atlasu dobrych praktyk,
 • umożliwią przetestowanie narzędzi programu na wybranej lokalnej organizacji,
 • wzmocnią promocję i upowszechnianie rezultatów projektu,
 • stanowić będą forum wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze projektu,
 • usprawnią systematyczną analizę aktywności organizacji społecznych także po zakończeniu realizacji projektu.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie w charakterze ambasadora zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami zespołu projektowego. Odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości oraz omówimy szczegółowy przebieg projektu. stowarzyszenie@europaimy.org

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Inne aktualności