Od społecznika do menedżera – rozwijamy lokalne organizacje społeczne

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza lokalne związki stowarzyszeń, organizacje prowadzące lokalne centra wsparcia lub ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, lokalne grupy działania i inne podmioty prowadzące działania wspierające III sektor do wspólnego tworzenia programu rozwoju lokalnych organizacji społecznych.  – W Polsce mamy ponad 100 tys. organizacji społecznych. Większość z nich powstaje i działa z potrzeby serca, […]