Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje do wzięcia!

Do 27 marca 2024 roku trwa konkurs Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania mikrodotacje do 7000 zł. Wnioski składać mogą zarówno grupy nieformalne złożone z minimum 3 mieszkańców województwa oraz młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich i inne). Szczegóły na www.mazowszelokalnie.pl

To już 11 edycja konkursu Mazowsze Lokalnie kierowanego do młodych organizacji i grup nieformalnych w województwie mazowieckim. Pula środków na mikrodotacje w 2024 roku wynosi 651 000 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 6 miesięcy w okresie od 1 czerwca do 01 listopada  2023.

Tylko w 2023 roku dotacje otrzymało 117 organizacji i grup nieformalnych. Łącznie w ciągu 10 lat z naszego wsparcia skorzystało już ok. 300 tysięcy mieszkańców, biorących udział w 1250 projektach. Dzięki otrzymanym środkom odbyło się wiele spotkań, warsztatów, festynów i pikników. Mieszkańcy Mazowsza mogli uczestniczyć m.in. w  szkoleniach dla matek – opiekunek dzieci z niepełnosprawnością,  kampanii informacyjnej o leczniczych właściwościach ziół, czy w tworzeniu  przestrzeni dla młodzieży i dorosłych z problemami psychicznymi oraz w spotkaniach z tym związanych. To tylko niektóre przykłady działań, na realizację których przeznaczono dotychczas już ponad 6 mln zł. 

Daniel Prędkopowicz, Stowarzyszenie Europa i My

Jaki jest cel programu?
Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty. 

Wspierane w poprzednich latach projekty pogłębiały integrację terytorialną i kulturową Mazowsza oraz  wzmacniały młode organizacje pozarządowe – mówi Sylwia Krzyżanowska z Fundacji Fundusz Współpracy..  

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?
Wnioski można składać w ramach dwóch ścieżek „inicjatywy oddolne” oraz „rozwój organizacji”. 
1. Inicjatywy oddolne –  działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych projektów powinny być działania prowadzące do zaspokojenia lokalnej potrzeby bądź rozwiązania jakiegoś problemu a także zapoczątkowania zmiany społecznej. 

2. Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 60 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych i usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.


Kto i jak może ubiegać się o mikrodotację?
Grupy nieformalne, składające się z minimum 3 osób lub młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich itp.) mogą złożyć wniosek tylko za pośrednictwem specjalnego generatora dostępnego na www.mazowszelokalnie.pl Należy wypełnić krótki wniosek, zawierający tylko dwie strony, do którego nie trzeba dodawać żadnych załączników. 

Zależy nam aby mikrodotacje trafiły do każdej gminy na Mazowszu. W trakcie 10 lat trwania konkursu tylko w 37 nie nie było realizowanego żadnego projektu. Są to tzw. Białe plamy, które w tym roku będą miały pierwszeństwo w trakcje oceny wniosków –  mówi Kamila Śmieciuch ze Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. – Staramy się dotrzeć z informacją do wszystkich gmin ale w szczególności właśnie do tych mniej aktywnych przekonując, że w każdej wsi, grupa osób może zrobić coś dobrego dla swojej społeczności – dodaje Joanna Krasnodębska ze Stowarzyszenia BORIS. – Prowadzone są webinaria, szkolenia, inspiratoria, spotkania informacyjne oraz konsultacje telefoniczne. Ich harmonogram dostępny jest na stronie mazowszelokalnie.pl.

Wnioski w konkursie można składać do 27 marca 2024 roku do godz. 15:00. 

W przygotowaniu wniosków pomagają również Ambasadorzy programu, których lista dostępna jest na stronie www. Zachęcamy do kontaktu oraz udziału w spotkaniach oraz szkoleniach internetowych tzw. webinariach.

Konkurs dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl
Kontakt telefoniczny: +48 575 841 556 lub +48 533 218 043
Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie


Program realizowany przez partnerstwo czterech organizacji: Stowarzyszenie Europa i My (www.europaimy.org), Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (www.boris.org.pl), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (www.krzesk.pl) oraz Fundację Fundusz Współpracy (www.cofund.org.pl).

Inne aktualności