Działamy dla zmiany!

DZIAŁAMY DLA ZMIANY – Program Rozwoju Lokalnych Organizacji Społecznych ma na celu wzmocnienie lokalnych organizacji społecznych w wymiarze definiowania własnej misyjności i budowania tożsamości organizacji (w tym modelu działania) oraz w obszarze strategicznego podejścia do funkcjonowania organizacji. Efektem projektu będzie program (narzędzia) do realizacji celu opracowane i przetestowane przez grupę doradców (edukatorów) pochodzących z organizacji parasolowych i wspierających lokalny III sektor. Wypracowane narzędzie ma wspierać rozwój i wzmacniać potencjał lokalnych organizacji społecznych oraz poprawiać jakość zarządzania organizacjami.

Odbiorcą projektu i jego produktów są lokalne organizacje społeczne i ich liderzy z całej Polski, którzy otrzymają narzędzie do rozwoju swoich organizacji w długofalowym procesie. Zadanie zakłada objęcie bezpośrednimi działaniami poniższe grupy:

  • organizacje parasolowe, centra wsparcia organizacji w całej Polsce – podmioty tworzone z myślą o wspieraniu lokalnych organizacji pozarządowych m.in. w formie szkoleń, doradztwa; posiadające bazy kontaktowe do lokalnych organizacji oraz bezpośrednie relacje, które dają dużo większą możliwość oddziaływania;
  • ogólnopolskie i regionalne sieci wsparcia dla organizacji – m.in. sieć ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, sieć mobilnych doradców programu Sektor 3.0, sieć SPLOT – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych; są to struktury zrzeszające podmioty i osoby na co dzień pracujące z organizacjami pozarządowymi, szczególnie tymi o mniejszym doświadczeniu i potencjale;
0
partnerów (ambasadorów) projektu
0
godzin doradztwa
0
osób, odbiorców kampanii
Powiązane aktualności

Pliki do pobrania

Partnerzy projektu