Działaj Lokalnie – wyniki naboru dodatkowego

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru dodatkowego Działaj lokalnie wpłynęły 2 wnioski. Poniżej wyniki obrad komisji grantowej: 1. „Spotkajmy się”, projekt grupy nieformalnej Nasz Pszczelin, l. punktów 29,33, kwota dofinasnowania 5.000 zł 2. „Po nitkach do kłębków”, projekt Koła Gospodyń Wiejskich w Golach, l. punktów 26,33, kwota dofinansowania 5.200 zł Program „Działaj Lokalnie” realizowany jest na terenie […]

Działaj Lokalnie 2022 – nabór uzupełniający

Do 30 września 2022 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz prowadzić działania na rzecz pomocy […]

Działaj Lokalnie – wyniki naboru uzupełniającego

Przedstawiamy wyniki naboru uzupełniającego w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2022. 7 wnioskodawców: organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu grodziskiego odpowiedziało na konkurs i przygotowało projekty w naborze uzupełniającym.   Komisja Działaj Lokalnie Wnioski oceniała Lokalna Komisja Grantowa w składzie: Adriana Skajewska (wiceprezes LGD Zielone Sąsiedztwo), Krzysztof Bońkowski (Redaktor Naczelny Grodziskiego Pisma Społeczno-Kulturalnego Bogoria), […]